SPRÁVA MAJETKU

Správa majetku neboli Asset Management je profesionální správa aktiv, kterou zajišťuje tým zkušených portfolio manažerů, odborníků v oblasti investování do cenných papírů.

Jak funguje Asset management

Individuální investiční strategie

Navrhneme pro vás individuální investiční strategii v závislosti na vašich požadavcích, mezi které patří:

  • výše výnosu - finanční cíle
  • rizikový profil - míra rizika, která je pro vás akceptovatelná
  • investiční horizont - období, po které mají být finanční prostředky v rámci portfolia obhospodařovány

Zvolenou investiční strategii budeme při řízení portfolia striktně dodržovat a monitorovat. Strategii lze změnit pouze s vaším souhlasem.

Aktivní řízení portfolia

Naši odborníci nepřetržitě sledují a vyhodnocují aktuální dění na finančních trzích a hledají nové investiční příležitosti. Naším cílem je efektivně zhodnocovat vaše aktiva, uchovat jejich hodnotu a dosáhnout optimálního výnosu v rámci zvolené investiční strategie. 

K dosahování cílů využíváme kvalitní výzkum vedoucí k fundamentálnímu ohodnocení, sdílené know-how a spolupráci v rámci skupiny RBI. 

Při řízení portfolií je uplatňována zásada „otevřené architektury“, kdy se při výběru investičních instrumentů nezaměřujeme pouze na vlastní produkty skupiny RBI, ale objektivně na trhu vyhledáváme nejvhodnější investiční instrumenty v rámci dané třídy aktiv a investičního zaměření i od jiných finančních skupin.

Klient má zároveň možnost srovnání úspěšnosti zhodnocování portfolia ve vztahu k tzv. benchmarku (indexu, etalonu), který reprezentuje vývoj daného trhu.

Reporting

Poskytuje Vám transparentní a podrobné informace o vývoji Vašeho portfolia prostřednictvím pravidelných výpisů a webové aplikace.

Strategie výběru investičních instrumentů

(analýza top down a bottom up)

asset management strategie