INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY

Investiční certifikáty jsou vhodným doplňkem portfolia, který lze nakupovat a prodávat každý obchodní den s jistotou odkupu od Raiffeisen CENTROBANK.

Hlavní vlastnosti produktu

Při vyšších objemech možnost ušití cerfikátu na míru

Výplata pravidelných úroků nebo výnosu ve splatnosti a/nebo participace na výnosech

Vhodné pro rostoucí, stagnující i kleasjící trhy

Produkty v různých měnách - EUR, USD, CZK atd.

Klasifikace certifikátů podle rizika

 

klasifikace certifikátů

Raiffeisen Centrobank

Raiffeisen Centrobank AG byla založena ve Vídni roku 1973 jako Centro Internationale Handelsbank AG. Koncem roku 2001 se pod jménem Raiffesein Centrobank AG stala součástí finanční skupiny Raiffeisen. V současnosti je Centrobank vedoucí investiční bankou ve střední a východní Evropě. Pokrývá široké spektrum služeb a produktů souvisejících s akciemi a deriváty na burzách i mimoburzovně.

Centrobank právem náleží pozice průkopníka a lídra trhu v oblasti strukturovaných produktů.

 Centrobank

Společnost aktivně reaguje na aktuální investiční příležitosti na finančních trzích a průběžně emituje nové certifikáty s různými podkladovými aktivy (např. akcie, akciové koše, indexy, komodity). Každý investor si tak může zvolit investiční certifikát, který odpovídá jeho rizikovému profilu (např. indexový, garantovaný, bonusový, turbocertifikát). Raiffeisen Centrobank je významným správcem aktiv a na rakouském trhu zastává rovněž vedoucí postavení. Nabídka Centobank obsahuje širokou škálu podílových fondů, jejichž strategie pokrývají globální trhy.

 

Dle PRIIPs Nařízení EU je Raiffeisenbank a.s. jako tvůrce investičních produktů povinna zveřejnit Sdělení klíčových informací k vybraným investičním produktům na svých webových stránkách. Informaci o PRIIPs Nařízení EU naleznete na webové stránce https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/narizeni-priips. Sdělení klíčových informací vytvořených Raiffeisenbank a.s., ale i jinými tvůrci produktů naleznete na internetové adrese https://priips.rb.cz/.