FWR MULTI ASSET

Metoda správy aktiv, která k řízení portfolia využívá technickou analýzu k výběru nejlepších aktiv.

Charakteristika portfolia

K řízení portfolia je využíván matematický model, který vybírá ta nejlepší aktiva na základě technické analýzy. Hledají se aktiva s růstovým potenciálem a odolností vůči poklesům trhu.

Portfolio diverzifikuje tržní a kreditní riziko investicemi do podílových fondů. Zároveň je stanoven (cílen) maximální pokles hodnoty majetku (tzv. draw down). Portfolio je tudíž odolné vůči velkým poklesům trhů. Měnové riziko portfolia může být takticky zajišťováno.

Portfolio nabízíme v EUR s minimálním objemem aktiv 200 000€.

Typy investorů a jejich modelová portfolia

graf fwrmultiasset1

graf fwrmultiasset2

graf fwrmultiasset3

 

 Reporting

Díky sofistikovanému reportingu budete dostávat užitečné informace portfolia do úrovně cenného papíru. Prostřednictvím služby RBroker máte možnost online náhledu na aktuální strukturu svého FWR Multi Asset portfolia. Jedná se zejména o:

  • stavový report
  • transakční report
  • výkonnost portfolia
  • hotovostní transakce