FWR PRIVATE BANKING PORTFOLIO

Moderní metoda správy aktiv, která kombinuje všechny třídy aktiv včetně alternativních investičních instrumentů, a umožňuje vám tak individuálně zvolit vhodnou investiční strategii v souladu s Vaším rizikovým profilem.

Charakteristika a struktura portfolia

FWR Private banking portfolio je aktivně řízeno s cílem dosáhnout co nejvyššího zhodnocení spravovaných aktiv v rámci daného rizikového profilu klienta.

Správa rizikové části portfolia je prováděna ve dvou tzv. containerových fondech (speciální fondy fondů). Díky tomu získává portfolio řadu výhod.

privat banking portfolio jistota

privat banking portfolio vynos

privat banking portfolio alternativa

Výhody portfolia

výrazně nižší transakční náklady při nákupu investičních nástrojů do portfolia ve srovnání s transakčními náklady klasické správy aktiv

při dodržení investičního horizontu (delšího než 3 roky) nejste vystaveni významnému daňovému zatížení

lépe diverzifikuje investiční riziko

měnové riziko je takticky zajišťováno

Typy investorů a jejich modelová portfolia

FWR Private banking portfolio nabízí 4 modelové strategie s různou mírou investičního rizika.

graf fwr1 konzervativni

graf fwr2 vyvazeny

graf fwr3 dynamicky

graf fwr4 agresivni

Reporting

Díky sofistikovanému reportingu budete dostávat užitečné informace portfolia do úrovně cenného papíru. Prostřednictvím služby RBroker máte možnost online náhledu na aktuální strukturu svého FWR Private banking portfolia. Jedná se zejména o:

  • stavový report
  • transakční report
  • výkonnost portfolia
  • hotovostní transakce