STRUKTUROVANÝ TERMÍNOVANÝ VKLAD

Investiční produkt, který nabízí možnost zhodnocení volných peněz se zajímavým úrokem v krátkodobém investičním horizontu. Za předem dohodnutých podmínek dostanete výnos s úrokem vyplacený buď v původní nebo alternativní měně.

Hlavní vlastnosti produktu

Doba splatnosti vkladu je od jednoho týdne do tří měsíců

Nízký potřebný objem pro investici - od 100 000 Kč

Je možné jej zobchodovat online přes aplikaci RBroker či přes telefon

Ve srovnání s běžným termínovaným vkladem zahrnuje vyšší devizové riziko ale také vyšší úrokový výnos

Jak funguje strukturovaný termínovaný vklad

Částka a základní měna

Zvolíte si částku, kterou chcete investovat, např. 100 000 Kč. V tomto případě je vaší základní měnou česká koruna. Investovat můžete také v celé řadě jiných měn.

Doba splatnosti

Můžete si vybrat, zda chcete dobu splatnosti 1 týden, 2 týdny, 1 měsíc nebo 3 měsíce. Čím delší doba splatnosti, tím vyšší úrok.

Alternativní měna a rozdílový kurz

K základní měně si zvolíte jednu alternativní měnu, ve které vám může být vyplacen výnos - třeba euro.

Rozhodný kurz

Nakonec je potřeba stanovit tzv. rozhodný kurz (v našem příkladu je to kurz EUR/CZK). Podle tohoto předem stanoveného kurzu banka rozhodne, zda vám peníze s úrokem vyplatí v základní nebo alternativní měně. Dejme tomu, že jste si stanovili rozhodný kurz na 26,300 CZK za 1 EUR. Pokud je v době vyplacení peněz kurz koruny vyšší než 26,300, pak dostanete peníze v základní měně (v tomto případě CZK). Pokud je aktuální kurz nižší než rozhodný kurz, dostanete peníze v alternativní měně (EUR).

Kdy je vhodné produkt využít

Strukturovaný termínovaný vklad je vhodný investiční produkt zejména v těchto případech:

  • jste ochotni podstoupit větší riziko spojené s konverzí měny při očekávání vyššího výnosu z investované částky
  • plánujete podržet určitou momentálně oslabující měnu s přesvědčením, že tato měna bude vůči měně alternativní dále oslabovat, pak vám vyšší úročení počáteční investice může kompenzovat případný nepříznivý pohyb kurzu cizí měny a máte větší pravděpodobnost, že vám bude výnos vyplacen v základní měně
  • v situaci, kdy dochází k dlouhodobému poklesu úrokových sazeb
  • často používáte různé měny a nezáleží vám příliš na tom, kterou z těchto měn obdržíte jako výnos z investice

Reprezentativní příklad

Představte si, že hodně cestujete a občas potřebujete USD a GBP, aniž byste jednu z těchto dvou měn preferovali. Pokud nyní máte více prostředků v USD, může Strukturovaný termínovaný vklad fungovat například následovně.

reprezentativní příkla

 

Dle PRIIPs Nařízení EU je Raiffeisenbank a.s. jako tvůrce investičních produktů povinna zveřejnit Sdělení klíčových informací k vybraným investičním produktům na svých webových stránkách. Informaci o PRIIPs Nařízení EU naleznete na webové stránce https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/narizeni-priips. Sdělení klíčových informací vytvořených Raiffeisenbank a.s., ale i jinými tvůrci produktů naleznete na internetové adrese https://priips.rb.cz/.