FWR WEALTH MANAGEMENT - MEZINÁRODNÍ BANKOVNÍ SLUŽBY

Mezinárodní bankovní služby poskytujeme v exkluzivní spolupráci s Kathrein Privatbank AG a zahrnuje mezinárodní finanční služby, včetně zahraničního financování nemovitostí a mezinárodní správu aktiv, včetně řešení nástupnictví a vytváření příslušných nástrojů pro rozdělení majetku.

Kathrein Privatbank AG s centrálou ve Vídni byla založena Carlem Kathreinem v roce 1924 a je jednou  z vedoucích privátních bank v Rakousku. Hlavní náplní Kathrein je správa osobních, firemních a institucionálních financí, stejně tak financí soukromých nadací. Spojením 100 % dcery Raiffeisen Bank International AG a Raiffeisenbank a.s. Česká republika lze nabídnout výhody proaktivní, nezávislé a klientsky orientované instituce v rámci silné bankovní mezinárodní skupiny. Jakožto partner FWR Wealth Management týmu Raiffeisenbank a.s. Česká republika nabízí Kathrein Privatbank AG ve Vídni následující mezinárodní služby Wealth Management.

Kathrein Privatbank AG

Mezinárodní finanční služby

Klienti FWR Wealth Management profitují z flexibility exkluzivního partnerství s Kathrein Privatbank AG, díky tomu nezáleží na povaze potřebného financování. Náš tým nalezne řešení ušité na míru právě Vám, přesně dle Vašich specifických potřeb.

Můžete vybírat z následujících finančních služeb.

Mezinárodní hypoteční úvěr

máme možnost financovat nemovitost kdekoliv ve světě. Naše finanční portfolio aktuálně zahrnuje nemovitosti v Rakousku, USA, Německu, Francii, Španělsku, Maďarsku, Polsku a České republice. Minimální finanční objem činí 500 TEUR

Speciální úvěry

náš speciální úvěr umožňuje zastavit Vaše potřeby financování širokou škálou aktiv, např. vínem, uměním, drahými kovy nebo diamanty. Každý případ posuzujeme individuálně ve spolupráci s experty, proto vyžadujeme minimálně tři měsíce času na zpracování. Minimální finanční objem činí 1 mio EUR

Lombardní úvěr

naše nabídka lombardního financování zahrnuje možnost středně až dlouhodobého úvěrování za účelem financování nákupu cenných papírů nebo jiných aktiv na základě zástavy cenných papírů (drženy na majetkovém účtu ve Vídni nebo ve FWR Wealth Management). Minimální finanční objem činí 500 TEUR

Mezinárodní Asset Management a komplexní podpora

Správu aktiv vnímáme mnohem komplexněji, než soustředění se výhradně na znalosti řízení Vašich financí. Využijte našeho poradenství ve všech oblastech života.

Diskreční portfolio management – náš tým asset management expertů se stará o Vaše finance a realizuje investiční rozhodnutí dle předem nastavených kritérií. Pro investice můžeme využít i ETF sestávající ze samotných akcií.

 Investiční poradenství – naši relationship manažeři Vám pomohou řídit finance, rozhodující slovo máte Vy, na základě komisionářské smlouvy realizujeme investiční pokyny jménem klienta.

Podílové fondy – zaměření na dlouhodobé investice

Speciální fondy – maximální flexibilita pro investice od 7 mio. EUR

Další služby

Drahé kovy

Naším finančně efektivním a bezpečným servisem dosáhnou klienti snadno na drahé kovy typu fyzické zlato a stříbro. Dále si klienti mohou k uložení drahých kovů pronajmout ve Vídni bezpečnostní schránky různých velikostí – včetně pojištění.

Navíc můžeme doporučit širokou škálu produktů investujících do zlata, jako jsou ETC na fyzické zlato nebo certifikáty s drahými kovy coby podkladové aktivum.

Dědické služby

ať už se jedná o dědictví, rozdělení majetku, zapojení nadací nebo firemní následovnictví, budeme Vám s naším zkušeným týmem expertů v oblasti byznysu stát po boku radou i podporou.

Získáte plnou podporu a radu při výběru nejvhodnějšího řešení Vaší osobní situace, provedeme Vás přípravou a strukturováním všech možných alternativ (zahrnuje otázky nadace a firemního následovnictví). Nakonec můžete očekávat konkrétní plán ušitý Vám na míru.

Síť expertů

v dnešním světě je spolupráce a sdílení informací hlavním klíčem k úspěchu. Naše široká síť expertů z řad právníků, notářů a daňových poradců Vám bude ráda nápomocna v otázkách investic a výzvách majetkového práva.

Navíc Vám můžeme doporučit kontakty na významné zástupce v oblasti vzdělávání, umění, kultury i nejlepších rakouských soukromých klinik, zubařů a nemovitostních znalců.