INVESTIČNÍ PRODUKTY

Naším cílem je efektivně zhodnocovat Vaše aktiva, uchovat jejich hodnotu a dosáhnout optimálního výnosu v rámci zvolené investiční strategie.

 

Investice v privátním bankovnictví

Prvním místem, kde se můžete seznámit se světem investic, je investiční portál banky investice.rb.cz. Najdete zde aktuální ekonomické analýzy, vývoj trhů a také informace o investičních produktech.

Investiční portál obsahuje nejen odkaz na nové produkty, které banka poskytuje, ale zároveň slouží pro vyhledávání jednotlivých cenných papírů. Na portálu si můžete vytvořit také své virtuální portfolio.

Investiční portál

RBroker - online přístup k Vašim investicím

RBroker je systém nabízející online přístup k  obchodování na kapitálových trzích. Základem je mít svoje investiční portfolio pod kontrolou.

Vstup do aplikace RBroker

Obchody lze uzavírat v pracovní dny od 8:30 do 18:00 hodin

Cenné papíry a jiné investiční nástroje jsou přeceňovány aktuálními tržními cenami a jsou k nim dopočítány rizikové ukazatele, které vám umožňují získat rychlý přehled o vašem riziku, výnosech či ztrátách z investic. Máte možnost dávat objednávky a uzavírat obchody v reálném čase. Obchodování je ve vysoké míře automatizované, systém je ale pod dohledem dealerů útvaru Treasury.

Jak získat přístup

Ke vstupu do systému je zapotřebí uzavřít tzv. Komisionářskou smlouvu. Obraťte se prosím na svého bankéře, který pro Vás přístup do systému zařídí.

 

Dle PRIIPs Nařízení EU je Raiffeisenbank a.s. jako tvůrce investičních produktů povinna zveřejnit Sdělení klíčových informací k vybraným investičním produktům na svých webových stránkách. Informaci o PRIIPs Nařízení EU naleznete na webové stránce https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/narizeni-priips. Sdělení klíčových informací vytvořených Raiffeisenbank a.s., ale i jinými tvůrci produktů naleznete na internetové adrese https://priips.rb.cz/.